Posts By :

dionne_vanoijen_kanhko3d

Podcast | Yvonne Schreurs stelt zichzelf voor

1024 576 dionne_vanoijen_kanhko3d

Yvonne Schreurs stelt zichzelf voor

Voor wie mij nog niet kent! In deze aflevering stel ik mij zelf voor. Wie is Yvonne en wat doe ik precies?

Mijn doel? DIE mentor te zijn, die de therapeut en praktijkhouder nodig heeft om in te zien wat ze allemaal in hun mars hebben! Uit je schulp kruipen en laten zien wie je écht bent, want je bent goud waard en dat mag iedereen weten.

En verder?

1024 576 dionne_vanoijen_kanhko3d

In mijn eerste ‘over mij’ blog heb ik al e.e.a. vertelt over mijn gezin, hond en onze camper waar we graag en vaak mee op reis gaan.

Ook vertelde ik dat we (nog steeds) samen muziek en we ons door de muziek hebben leren kennen.

Beiden hebben we namelijk als tieners de keuze gemaakt een beroepsopleiding in de muziek te volgen en was ik jarenlang trompet docente en dirigente van verschillende fanfares in Limburg. Zo hebben we ons leren kennen, inmiddels meer dan 40 jaar geleden.

En dan de verbinding met het heden: Muziek en Therapeutschap

Twee verschillende en toch op elkaar lijkende instrumenten, wat hebben ze gemeen?

De ene is de dirigeerstok waarmee ik muzikanten bij de hand nam om samen muziek te maken en te ontdekken hoe muziek verbindt en connectie maakt met hart en brein.

De andere is de biotensor, waarmee ik al bijna 20 jaar werk en de connectie leg tussen mens en materie/energie en zo overeenkomsten en verstoringen kan opsporen.

Ondernemer voor zorgprofessionals

Komend uit een ondernemers gezin en gewerkt hebbend in de commerciële natuurgeneeskundige sector zag ik collega-therapeuten struggelen met het zakelijk stuk van hun onderneming. Als voormalig bestuurslid van complementaire beroepsverenigingen en als visiteur voor zorgondernemers zag ik de diverse vlakken van een zorgondernemer waar het schuurt met passie en ondernemersgeest. Daarom juist werk ik nu als ondernemerscoach voor het complementaire veld om vanuit die passie het complementaire werkveld naar een hoger plan te trekken en zoveel mogelijk therapeuten te helpen naar een praktijk met meer klanten en een beter inkomen.

Wil je meer weten over mij?  Lees dan de volgende blog(s) en/of klik dan op deze link;  https://www.yvonneschreurs.com/over-yvonne/

Hoi, ik ben Yvonne!

1024 576 dionne_vanoijen_kanhko3d

Hoi, Ik ben Yvonne Schreurs (1959) en getrouwd met Theo (1956). Wij wonen in Roermond, samen met onze teckel Sascha.

We hebben 3 kinderen die al het huis uit zijn.

Onze passie is reizen met onze camper waarbij we graag natuur en cultuur combineren.

Verder maken we graag muziek als blazers bij de plaatselijke vereniging. Zo hebben we ons ook leren kennen, door de muziek, maar daarover later meer……

Na jaren als natuurgeneeskundige en orthomoleculair adviseur te hebben gewerkt ondersteun ik zorgprofessionals in het zakelijke stuk van zijn/haar praktijk. Het zichtbaar worden voor hun doelgroep en nieuwe klanten bereiken via de diverse kanalen te bereiken is een van de onderdelen die in mijn programma ‘de Zorgondernemer’ aan bod komen. Verder motiveer ik mijn klanten de verbinding met de reguliere zorg aan te gaan om deze twee vormen van zorg in de toekomst beter samen te laten werken.

Als ondernemerscoach volg ik mijn passie om het complementaire werkveld naar een hoger plan te trekken en zoveel mogelijk therapeuten te helpen naar een praktijk met meer klanten en een beter inkomen.

Wil je meer weten over mij?  Lees dan de volgende blog(s) en/of klik dan op deze link;  https://www.yvonneschreurs.com/over-yvonne/