En verder?

En verder?

1024 576 dionne_vanoijen_kanhko3d

In mijn eerste ‘over mij’ blog heb ik al e.e.a. vertelt over mijn gezin, hond en onze camper waar we graag en vaak mee op reis gaan.

Ook vertelde ik dat we (nog steeds) samen muziek en we ons door de muziek hebben leren kennen.

Beiden hebben we namelijk als tieners de keuze gemaakt een beroepsopleiding in de muziek te volgen en was ik jarenlang trompet docente en dirigente van verschillende fanfares in Limburg. Zo hebben we ons leren kennen, inmiddels meer dan 40 jaar geleden.

En dan de verbinding met het heden: Muziek en Therapeutschap

Twee verschillende en toch op elkaar lijkende instrumenten, wat hebben ze gemeen?

De ene is de dirigeerstok waarmee ik muzikanten bij de hand nam om samen muziek te maken en te ontdekken hoe muziek verbindt en connectie maakt met hart en brein.

De andere is de biotensor, waarmee ik al bijna 20 jaar werk en de connectie leg tussen mens en materie/energie en zo overeenkomsten en verstoringen kan opsporen.

Ondernemer voor zorgprofessionals

Komend uit een ondernemers gezin en gewerkt hebbend in de commerciële natuurgeneeskundige sector zag ik collega-therapeuten struggelen met het zakelijk stuk van hun onderneming. Als voormalig bestuurslid van complementaire beroepsverenigingen en als visiteur voor zorgondernemers zag ik de diverse vlakken van een zorgondernemer waar het schuurt met passie en ondernemersgeest. Daarom juist werk ik nu als ondernemerscoach voor het complementaire veld om vanuit die passie het complementaire werkveld naar een hoger plan te trekken en zoveel mogelijk therapeuten te helpen naar een praktijk met meer klanten en een beter inkomen.

Wil je meer weten over mij?  Lees dan de volgende blog(s) en/of klik dan op deze link;  https://www.yvonneschreurs.com/over-yvonne/