MBK het zuur-base evenwicht van het lichaam

Overzicht van de lesstof

De cursus is een onderdeel van een serie E-learning cursussen als bij- en nascholing op het gebied medische basiskennis voor de HBO Natuurgeneeskundige. Deze cursus gaat over de systematiek van ontzuren en ontslakken

De cursus omvat de kennis over de volgende onderwerpen:

 • Zuren en afvalstoffen en de verwerkingsprocessen binnen ons lichaam
 • De kwantiteit en kwaliteit van onze voeding en de daaruit voortvloeiende problemen
 • Het redoxpotentiaal van voeding
 • Het Basis Bio Regulatie systeem
 • De stadia van verzuring en het opstapelen van slakken
 • De Zuur-Base Celstofwisseling
 • Wellness aanpak en therapeutische aanpak
 • Aandoeningen door langdurige zuurbelasting

Eindtermen

Na het volgen van de cursus,

Is de student in staat om:

 • Middels geleerde kennis de verzuringsgraad van zijn/haar client in te schatten/te meten
 • Een ontzurings/ontslakkingsconcept op te stellen

Heeft de cursist voldoende inzicht in:

 • Het proces van celstofwisseling
 • Het proces van verzuring tot slakkenvorming en de manieren waarop deze kunnen worden opgelost en afgevoerd
 • Het kunnen koppelen aan het ontstaan van bepaalde ziektebeelden aan verzuring van het lichaam
MBK het zuur-base evenwicht van het lichaam

€64,95

 • 1 studiepunt
 • 4 SBU vakgericht
 • KTNO nummer K11394
 • Na het aanmelden en ontvangst van de betaling wordt u direct doorverwezen naar de cursus en kunt u direct aan de slag. U kunt de cursus aanschaffen via onderstaande button.
Aanmelden voor deze cursus