MBK De lever en ontgiften

Overzicht van de lesstof

De cursus is een onderdeel van een serie E-learning cursussen als bij- en nascholing op het gebied MBK/vakinhoudelijke kennis voor de HBO Natuurgeneeskundige. Deze cursus gaat over de anatomie en fysiologie van de Lever, enkele pathologie voorbeelden en de fase I en II ontgifting, aangevuld met orthomoleculaire adviezen.

De leerdoelen van deze scholing:

Na het volgen van de cursus, is de student in staat om:

  • De kennis van de functionaliteit van de lever opgefrist weer toe te passen.
  • Fase I en II ontgifting inhoudelijk weer kunnen reproduceren en weten welke stoffen deze ondersteunen c.q. remmen/versnellen

Heeft de cursist voldoende inzicht in:

  • Het proces leverontgifting
  • Het ontstaan van bepaalde ziektebeelden door belasting van de lever
  • Het toepassen van ondersteunende stoffen bij pathologie voorbeelden van de lever

De cursus “De lever en ontgiften” bevat de volgende kerncompetenties:

I. Brede Professionalisering

I.1 De student beschikt over de relevante kennis teneinde verantwoorde praktische toepasbaarheid van het ontgiften. Deze zijn door hun brede toepasbaarheid binnen vele disciplines bruikbaar.

II. Multidisciplinaire Integratie

II.1 De student leert de aangeboden leerstof onafhankelijk van de eigen discipline te gebruiken en te integreren. De cursus is erop gericht dit te integreren door toepassingen in casuïstiek.

III. Toepassing van de Wetenschap

III.1 Tijdens de cursus wordt aan de hand van casusmateriaal vanuit de praktijk herkenning van de geleerde stof gevraagd.III.2 De theorieën en inzichten worden aan het eind van de cursus middels praktische opdrachten toegepast. (casus opdrachten)

IV. Transfer en brede inzetbaarheid

IV.1. De cursist laat middels het toepassen van het geleerde in oefenopdrachten zien dat hij/zij de geleerde kennis beheerst.

MBK De lever en ontgiften

€64,95

  • 1 studiepunt
  • 4 SBU vakgericht
  • KTNO nummer K11044
  • Na het aanmelden en ontvangst van de betaling wordt u direct doorverwezen naar de cursus en kunt u direct aan de slag. U kunt de cursus aanschaffen via onderstaande button.
Aanmelden voor deze cursus