PSBK Het Enneagram en persoonlijkheidstypes in relatie tot de DSM V

Overzicht van de lesstof

Conceptueel

1. Psychosociale basiskennis is een onderdeel van de jaarlijkse nascholing voor de HBO therapeut. Deze cursus is erop gericht om een afgebakend deel van de PSBK, in dit geval de menstypen in relatie tot de DSM V uit te leggen en de relaties t.o.v. elkaar weer te geven.

2. Doel van deze E-Learning module is een opfris te geven van de reeds verworven kennis in combinatie met psycho pathologie.

3. In deze cursus wordt het Enneagram verbonden met het psychologische psychiatrische DSM V model. Door deze verbinding te leggen slaagt men erin om, op welk niveau de cliënt zich ook bevindt, van stabiel-gezond tot en met instabiel-ziek, tools aan te bieden om zonder hem te labelen, via fijne strategieën inzicht en hulpmiddelen aan te rijken.

4. Doelgroep en instroomniveau: De HBO afgestudeerde therapeut die vakgerichte, MBK en PSBK bij/nascholingen dient te volgen.

Contextueel

1. De cursus wordt in de vorm van E-Learning aangeboden. Hiertoe ontvangt de aanvragende therapeut, na betaling van de module, een toegang tot een besloten website ( inlog en password uniek). Het lesmateriaal wordt aangeboden in de vorm van video lessen ondersteund door een PowerPoint, een syllabus in pdf en een luisteropname. De toegang tot deze E-Learning les in onbeperkt en kan op elk willekeurig moment en plek bereikt worden.

2. Na het afsluiten van de cursus-module volgt een evaluatieformulier met een vragen die beantwoord en ingestuurd moeten worden. Na evaluatie door de docent volgt dan, bij voldoende behaald, een deelname certificaat

3. De tijdsinvestering is als volgt:

  • 7 uren volgen video lessen
  • 1 uren lezen en afsluitende vragen inleveren

4. In de E-Learning modules wordt gebruik gemaakt van visuele presentatiemiddelen zoals PowerPoint en filmmateriaal waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk actieve deelname door gebruiksvoorbeelden en het uitnodigen van integratie van deze kennis in eigen therapievorm(en). Verder wordt aan het eind door de evaluatievragen de kennis en kunde getest.

Contentueel

1. Inhoud van de lesstof:

Les 1: Inleiding; Wat is het Enneagram en aanzet tot zelfreflectie van dedeelnemende therapeut.

Les 2: Type 1 t/m 3 wordt uitvoerig belicht en gelinkt aan de diverse DSM-Vpsychopathologie

Les 3: Type 4 t/m 6 wordt uitvoerig belicht en gelinkt aan de diverse DSM-Vpsychopathologie

Les 4: Type 7 t/m 9 wordt uitvoerig belicht en gelinkt aan de diverseDSM-V psychopathologie en een slot evaluatie en eindvragen.

Eindtermen: Na het volgen van deze cursus is de student in staat om: De verbinding te maken tussen de verschillende mens typen uit het Ennegram en de psycho pathologieën uit de DSM-V. Door deze verbinding te leggen slaagt men erin om op welk niveau de cliënt zich ook bevindt, van stabiel-gezond tot en met instabiel-ziek, tools aan te bieden om zonder hem te labelen, via fijne strategieën inzicht en hulpmiddelen aan te rijken. Hij kan nu met eenvoudige en duidelijke therapie zijn psychische kramptoestanden gaan waarnemen en observeren. Dit zal leiden, zoals in de inleiding geschreven, naar veranderingsprocessen die blijvend en daardoor ongekend zullen zijn.

Hierin zij de volgende HBO kerncompetenties van toepassing:

1. De student is staat om de Psycho Sociale Basiskennis omtrent het inhet inschatten van menstype en zijn reactie(s) toe te passen:

  • In zijn/haar behandeling
  • In zijn uitleg naar cliënt omtrent de klachten en de uit te voerenbehandeling
  • In het begeleiden van de client naar veranderprocessen die blijvend zijn

2. De student is in staat om relatie tussen de menstypen te zien, herkennen en daar adequaat op te reageren en eventueel een behandeling daarop aan te passen.

PSBK Het Enneagram en persoonlijkheidstypes in relatie tot de DSM V

€129,50

  • 8 DCU (docent contact uren)
  • KTNO nummer K11393
  • Na het aanmelden en ontvangst van de betaling wordt u direct doorverwezen naar de cursus en kunt u direct aan de slag. U kunt de cursus aanschaffen via onderstaande button.
Aanmelden voor deze cursus