MBK Spijsvertering, darm en leaky gut

Conceptueel

1. Medische basiskennis is een onderdeel van de jaarlijkse nascholing voor de HBO therapeut. Deze cursus is erop gericht om een afgebakend deel van de medische basiskennis, in dit geval de Spijsvertering met als zwaartepunt de darm en Leaky Gut op te frissen en eventueel uit te breiden.

2. Doel van deze ELearning module(s) is een opfris te geven van de reeds verworven kennis van een of meerdere fysieke systemen in combinatie met pathologie en aanvullende informatie farmacologie.

3. De cursus geeft inzicht in de ontwikkeling van diverse ziektebeelden, met name die van Leaky Gut en IBS/PDS en de manier waarbij verschillende (voeding)stoffen de fysiologie kunnen ondersteunen in zowel gezonde als pathologische toestand.

4.Doelgroep en instroomniveau:
De HBO afgestudeerde therapeut die bij/nascholingen dient te volgen.

Contextueel

1. De cursus wordt in de vorm van ELearning aangeboden. Hiertoe ontvangt de aanvragende therapeut, na betaling van de module, een toegang tot een besloten website ( inlog en password uniek). Het lesmateriaal wordt aangeboden in de vorm van video lessen ondersteund door een PowerPoint, een syllabus in pdf en een luisteropname. De toegang tot deze ELearning les  in onbeperkt en kan op elk willekeurig moment en plek bereikt worden.

2. Na het afsluiten van de cursusmodule volgt een evaluatieformulier met 10 vragen die beantwoord en ingestuurd moeten worden. Na evaluatie door de docent volgt dan, bij voldoende behaald, een deelname certificaat

3.De tijdsinvestering is als volgt:
3 uren volgen video lessen
1 uren zelfstudie ( lezen ,afsluitende vragen inleveren)

4. In de ELearning modules wordt gebruik gemaakt van visuele presentatiemiddelen zoals PowerPoint en filmmateriaal waarbij gestreefd  wordt naar zo veel mogelijk actieve deelname door gebruiksvoorbeelden en het uitnodigen van integratie van deze kennis in eigen therapievorm(en). Verder wordt aan het eind door de evaluatievragen de kennis en kunde getest.

Eindtermen:

Na het volgen van deze cursus is de student in staat om:

  • De kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringsstelsel te kunnen toepassen in zijn/haar behandelingen.
  • Inzicht te krijgen tussen de relaties van het spijsverteringsstelsel met de rest van het gehele lichaam en daardoor meer inzicht te kunnen krijgen in de reactie van zijn/haar behandeling op het spijsverteringsstelsel en dan met name de ondersteuning van de darmen.
  • De cliënten te adviseren met het gebruik van voeding en eventueel ondersteunende stoffen/supplementen in relatie tot de een beschadigd darmstelsel. Met name bij Leaky Gut, IBS/PDS.
  • Interactie met diverse medicatie te kennen en de cliënt hierin ondersteunend advies te kunnen geven.

In deze lesmodule zijn de volgende HBO kerncompetenties van toepassing:

I. Brede professionalisering

I.1. De student is staat om de medische basiskennis omtrent het spijsverteringsstelsel toe te passen:
In zijn/haar behandeling
In zijn uitleg naar cliënt omtrent de klachten en de uit te voeren behandeling
Bij de advisering van de voeding en suppletie ondersteuning

II. Multidisciplinaire Integratie

II.1 De student leert verbanden herkennen tussen de verschillende onderdelen vanuit anatomisch, fysiologisch en pathologisch oogpunt. Tevens wordt  ingegaan op medicatie en interactie vanuit orthomoleculair oogpunt.
II.2 Doordat de stof vanuit de verschillende disciplines kan worden bekeken ontstaat er uitwisseling van kennis en ervaring vanuit multidisciplinaire invalshoek.

III. Toepassing van de wetenschap

III.3 De theorieën en inzichten worden aan het eind van de cursus middels praktische opdrachten en vragen toegepast

MBK Spijsvertering, darm en leaky gut

€64,95

  • 1 studiepunt
  • 4 SBU vakgericht
  • KTNO nummer K12277
  • Na het aanmelden en ontvangst van de betaling wordt u direct doorverwezen naar de cursus en kunt u direct aan de slag. U kunt de cursus aanschaffen via onderstaande button.
Aanmelden voor deze cursus