MBK Het endocriene stelsel met speciale aandacht voor de schildklier

Conceptueel

1. De kennis van de werking van het endocriene systeem en wat de werking van
de schildklier specifiek kan verstoren is een basiskennis voor elke therapeutische inzet die gebruikt kan worden om de gezondheidstoestand van de mens te verbeteren en/of een andere toegepaste therapie te ondersteunen.

2. Natuurgeneeskundige therapeuten kunnen deze kennis van
gezondheidsondersteuning los of geïntegreerd toepassen.
Deze scholing is gericht op de HBO natuurgeneeskundig therapeut die zich wil
nascholen en zijn kennis uptodate wil houden

3. De cursus gaat in op de anatomie en fysiologie van het endocriene systeem en tevens de fysieke reacties binnen het lichaam bij een verstoorde werking van de schildklier specifiek.

4. Doelgroep en instroomniveau:
De HBO afgestudeerde therapeut die bij/nascholingen dient te volgen.

Contextueel

1. De cursus wordt in de vorm van ELearning aangeboden.
Hiertoe ontvangt de aanvragende therapeut, na betaling van de module, een
toegang tot een besloten website (inlog en password uniek).
Het lesmateriaal wordt aangeboden in de vorm van video lessen die worden
ondersteund door een PowerPoint, een syllabus in pdf en bijlagen (studies en
ander ondersteunend materiaal).
De toegang tot deze ELearning les in onbeperkt en kan op elk willekeurig
moment en plek digitaal bereikt worden.

2. Na het afsluiten van de cursus-module volgt een kennis check d.m.v. 10 vragen die beantwoord en ingestuurd moeten worden. Na evaluatie door de docent volgt dan, bij het behalen van een voldoende, een deelname certificaat.

3. De tijdsinvestering is als volgt:

 • 3 uren volgen video lessen en voorbereiden opdrachten
 • 1 uur zelfstudie (nalezen, vragen beantwoorden en insturen)

4. In de E-Learning modules wordt gebruik gemaakt van visuele presentatiemiddelen zoals PowerPoint en filmmateriaal waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk actieve deelname door gebruiksvoorbeelden en het uitnodigen van integratie van deze kennis in eigen therapievorm(en). Verder wordt aan het eind, door de vragen te beantwoorden, de kennis en kunde getest.

Contentueel

1. De inhoud:
De cursus is een onderdeel van een serie Elearning cursussen als
nascholing op het gebied MBK voor de HBO Natuurgeneeskundige.
Deze cursus gaat over de het Endocriene systeem in het algemeen en de
werking van de schildklier specifiek. Daarbij wordt ook ingegaan op de
zaken die de schildklier ondersteunen of juist bedreigen in een goede
werking, aangevuld met orthomoleculaire adviezen.

2. De leerdoelen van deze scholing:

Na het volgen van de cursus is de student in staat om:

 • Problemen binnen het endocriene systeem te begrijpen en eventueel
  eerder te herkennen.
 • Te analyseren waar eventueel in processen bijgestuurd kan worden
  naar eigen therapeutisch inzicht
 • Behandelprotocollen toe te passen of zelf op te stellen

Heeft de cursist voldoende inzicht in:

 • De processen van het endocriene systeem
 • De rode vlaggen te herkennen
 • Het ontstaan van bepaalde ziektebeelden als gevolg van een disbalans
  in de schildklier te herkennen
 • Het toepassen van ondersteunende stoffen bij voorbeelden van
  verstoorde werking van de schildklier

De cursus “Het endocriene stelsel met speciale aandacht voor de schildklier” bevat de volgende kerncompetenties:

I. Brede Professionalisering

I.1 De student beschikt over de relevante kennis teneinde verantwoorde
praktische toepasbaarheid van sturingsmogelijkheden om het endocriene
systeem te ondersteunen. Deze zijn door hun brede toepasbaarheid binnen
vele disciplines bruikbaar.

II. Multidisciplinaire Integratie

II.1 De student leert de aangeboden leerstof onafhankelijk van de eigen discipline te gebruiken en te integreren. De cursus is erop gericht dit te integreren door toepassingen in casuïstiek.

III. Toepassing van de Wetenschap

III.1 Tijdens de cursus wordt aan de hand van casusmateriaal vanuit de praktijk herkenning van de geleerde stof gevraagd.III.2 De theorieën en inzichten worden aan het eind van de cursus middels praktische vraagstelling aan de orde gesteld. (Afsluitende vragen)

IV. Transfer en brede inzetbaarheid

IV.1. De cursist laat middels het toepassen van het geleerde in oefenopdrachten zien dat hij/zij de geleerde kennis beheerst.

Het endocriene stelsel met speciale aandacht voor de Schildklier

€64,95

 • 4 SBU MBK
 • KTNO nummer K12253
 • Na het aanmelden en ontvangst van de betaling wordt u direct doorverwezen naar de cursus en kunt u direct aan de slag. U kunt de cursus aanschaffen via onderstaande button.
Aanmelden voor deze cursus