Basiskennis Bloesemtherapie

Conceptueel

 1. Bloesemtherapie is een therapievorm die gebruik maar van een decennia oude kennis die m.b.v. bloesemremedies de (mentale) gezondheid van mens en dier kan bevorderen of verbeteren.
 2. Natuurgeneeskundige therapeuten kunnen deze therapievorm los of geïntegreerd toepassen aanvulling op en versterking van hun werkvorm. Deze scholing is gericht op de HBO natuurgeneeskundig therapeut die zich wil bijscholen en zijn kennis wil verbreden.
 3. Doordat de cursus ingaat op de fysieke en psychische componenten van de mens en de ondersteuning met bloesemremedies wordt de reeds verworven kennis gekoppeld aan nieuwe inzichten van de ondersteuning van het zelf herstellend vermogen van mens en dier.
 4. Doelgroep en instroomniveau: De HBO afgestudeerde therapeut die bij/nascholingen dient te volgen.

Contextueel

 1. De cursus wordt in de vorm van E-Learning aangeboden. Hiertoe ontvangt de aanvragende therapeut, na betaling van de module, een toegang tot een besloten website ( inlog en password uniek). Het lesmateriaal wordt aangeboden in de vorm van video lessen ondersteund door een PowerPoint, een syllabus in pdf en een luisteropname. De toegang tot deze E-Learning les in onbeperkt en kan op elk willekeurig moment en plek bereikt worden.
 1. Na het afsluiten van de cursus-module volgt een evaluatieformulier met 10 vragen die beantwoord en ingestuurd moeten worden. Na evaluatie door de docent volgt dan, bij voldoende behaald, een deelname certificaat
 2. De tijdsinvestering is als volgt:
 • 6 uren volgen video lessen
 • 2 uren zelfstudie en praktijkoefening/vragen ( lezen , werken met de oliën, opdrachten uitvoeren, afsluitende vragen inleveren)
 1. In de E-Learning modules wordt gebruik gemaakt van visuele presentatiemiddelen zoals PowerPoint en filmmateriaal waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk actieve deelname door gebruiksvoorbeelden en het uitnodigen van integratie van deze kennis in eigen therapievorm(en)

Verder wordt aan het eind door vragen en uit te werken casussen de kennis en kunde getest.

Contentueel

De inhoud en leerdoelen van de module is per les weergegeven in onderstaand overzicht

Les 1

In deze inleiding staat de informatie over Dr. Edward Bach iets over zijn leven en hoe hij tot de bloesemremedies is gekomen, een stukje historie dus. Verder worden de werking en gebruik en doseringen behandelt en de indeling in de 7 groepen.

Les 2

 • Behandelt de globale toepassing van de groepen 1 tm 4

Les 3

 • Gaat over de globale toepassing van de groepen 5 tm 7
 • Ondersteunende affirmaties
 • Vooruitblik op deel 2

En wordt de laatste les afgesloten met enkele vragen die voorgaande lesstof testen en waarbij in de uitwerking om integratie van reeds verworven kennis wordt gevraagd.

Eindtermen

Na het volgen van deze module kent de therapeut de achtergronden, inzetbaarheid en werking van de Bachbloesem remedies.  Hij/zij krijgt inzicht in de fysieke en mentale werking en de inzichten hoe een mens tijdens de behandeling met de remedies van type kan evalueren. Dit draagt bij aan de holistische aanpak waarbij we de mens en zijn problematieken “afpellen”  en in een volgende laag oude vastgezette patronen kunnen tegenkomen die andere klachten kunnen geven.

Hierin worden de volgende HBO kerncompetenties

9.1 De student herkent casussen en cliënten in de aangeleerde toepasbaarheden.

9.2 De student past de theorieën en inzichten door praktische opdrachten toe

10.1 De student beschikt over relevante kennis teneinde verantwoorde praktische toepasbaarheid mogelijk te maken. De toepasbaarheid van het aangeleerde wordt daartoe getoetst in een afsluitende toets vragen.

11.1 De student kan de kennis in verschillende situaties toepassen wat wordt getoetst door gebruik te maken van casussen

 

Basiskennis Bloesemtherapie

€99,50

 • Studiebelasting 7 uur Studiebelasting vakgericht/2 dagdelen
 • KTNO nummer K13224
 • Na het aanmelden en ontvangst van de betaling wordt u direct doorverwezen naar de cursus en kunt u direct aan de slag. U kunt de cursus aanschaffen via onderstaande button.
Aanmelden voor deze cursus